Genetické formy

Nejedná se přímo o barvy agam, ale genetické vlohy, které ovlivňují jejich oči, šupiny, pigmentaci i samotnou barvu.

Recesivní gen - k viditelnému dosažení vlohy u mláďat je nutné, aby tento gen přenášeli oba rodiče. Recesní gen může být na agamě viditelný, ale také ho může pouze přenášet (taková agama má před názvem genu zkratku
"het" = heterozygot). Jedná se o geny Trans, Hypo, Witblits, Zero, Silverback.

Co - dominantní gen - k viditelnému dosažení vlohy u mláďat stačí, aby měl daný gen pouze jeden z rodičů. U těchto vloh není možné, aby je agama přenášela a přitom se na ní neprojevil (zkratka "het" se nepoužívá).
Jedná se o geny Leatherback, Silkback, Dunner a Genetic striped.

Hypo (Hypomelanistic)

Agama se sníženou pigmentací. Díky tomu se u barevných agam dosahuje výraznějších barev. Typickým znakem jsou průhledné drápy.

het Hypo - mají normální množství tmavého pigmentu a tmavé drápy. Toto označení nejsme pouhým pohledem schopni odhalit. Gen pouze přenáší.

Witblits

Tyto agamy nemají na svém těle typický vzor stejně jako Zero. Nepotkáte na nich oválky podél páteře, pruhy na žebrech ani ocase apod.
Co se týče barvy, mohou být sněhově bílí, ocelově šedí, popřípadě s nádechem barev (žlutá, béžová, oranžová).

het Witblits - agamy s klasickým vzorem. Toto označení nejsme pouhým pohledem schopni odhalit. Gen pouze přenáší

Leatherback

Tělo je méně ostnité, zejména je to znát na poměrně hladkých zádech a stehnech. Na bocích je méně řad ostnů, které jsou navíc o něco menší než je běžné, což je patrné i na hlavě. 
Při zkřížení obou rodičů Leatherback je část mláďat extrémně hladká bez jediného ostnu. Tato forma se nazývá Silkback.

Trans (Translucent)

Mláďata mají trochu průsvitnou kůži, která věkem sílí. Typickým znakem jsou černé oči - mohou však zčernat pouze částečně nebo vůbec. U červených agam tento gen často zesiluje zbarvení.

het Trans - kůže není průsvitná, oči jsou normálně zbarvené. Toto označení nejsme pouhým pohledem schopni odhalit. Gen pouze přenáší.

Zero

Tyto agamy nemají na svém těle typický vzor stejně jako Witblits. Nepotkáte na nich oválky podél páteře, pruhy na žebrech ani ocase apod.
Co se týče barvy, mohou být sněhově bílí až ocelově šedí. Barevné odstíny se u nich zatím příliš neobjevují.

het Zero - agamy s klasickým vzorem. Toto označení nejsme pouhým pohledem schopni odhalit. Gen pouze přenáší

Dunner

Tento gen ovlivňuje směr růstu šupin a jejich tvar. Výsledkem jsou šupiny na břiše rostoucí od ocasu k hlavě / vousy orientované od středu do stran / kulaté šupiny na ocase a stehnech atd.